Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953667
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-06-2017 14:03:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Kadernota 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernota 2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype OB vaststellen Kadernota 2018 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Kadernota 2018 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2017 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype B&W besluit 1848709 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1867162 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A1 Amendement Kwijtschelding afvalstoffenheffing.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A1a Amendement Kwijtschelding Afvalstoffenheffing.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A2 Amendement Grondstoffenbeleid.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A3 Amendement 80 op de N3.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A4 Amendement Nieuwbouw VV Dubbeldam.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A5 Amendement Realistische belastingheffing.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A6 Amendement Calvinistisch zuinig feest.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A7 Amendement Extra ontwerpen toevoegen aan Plan Visbrug.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A8 Amendement Rem op Dordtse Hondenbelasting.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M01 Motie Duidelijke taal.pdf Motie
Icoon voor documenttype M01a Motie Duidelijke taal.pdf Motie
Icoon voor documenttype M02 Motie Moderne winkeltijden.pdf Motie
Icoon voor documenttype M03 Motie Prijsinflatie OZB.pdf Motie
Icoon voor documenttype M04 Motie Inktvis.pdf Motie
Icoon voor documenttype M05 Motie Speerpunten gemeentelijke handhavers.pdf Motie
Icoon voor documenttype M06 Motie Voldoende afvalbakken voor hondenpoep is een basisvoorziening.pdf Motie
Icoon voor documenttype M07 Motie Zwerfvuilkleppen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M08 Motie Heroverweging decentralisaties.pdf Motie
Icoon voor documenttype M09 Motie Groenonderhoud op peil.pdf Motie
Icoon voor documenttype M10 Motie GR Drechtsteden 2.0.pdf Motie
Icoon voor documenttype M11 Motie Budgettering.pdf Motie
Icoon voor documenttype M12 Motie Duurzame economie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M13 Motie Sociaal domein een programma.pdf Motie
Icoon voor documenttype M14 Motie Dordrecht een ICT Haven.pdf Motie
Icoon voor documenttype M14a Motie Dordrecht een ICT Knooppunt.pdf Motie
Icoon voor documenttype M15 Motie Invoeren gezinsgebonden budget.pdf Motie
Icoon voor documenttype M15a Motie Invoeren gezinsgebonden budget.pdf Motie
Icoon voor documenttype M16 Motie Allebei de handen uit de mouwen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M17 Motie Woningcoach.pdf Motie
Icoon voor documenttype M18 Motie Zien roken doet roken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M18a Motie Zien roken doet roken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M19 Motie N3 en omgeving toekomstbestendig.pdf Motie
Icoon voor documenttype M19a Motie Maak de N3 en omgeving toekomstbestendig.pdf Motie
Icoon voor documenttype M20 Motie Beweging voor ouderen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M20a Motie Beweging voor ouderen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M21 Motie Sociaal in Control.pdf Motie
Icoon voor documenttype M22 Motie Bouwen in het hogere segment.pdf Motie
Icoon voor documenttype M23 Motie Dordrecht verdient een atelierbeleid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M24 Motie Dordrecht verdient een stadsdichter.pdf Motie
Icoon voor documenttype M25 Motie Mini milieustraatjes.pdf Motie
Icoon voor documenttype M26 Motie Kunstgrasvelden zonder granulaat.pdf Motie
Icoon voor documenttype M27 Motie Cultuur verdient het.pdf Motie
Icoon voor documenttype M28 Motie Sociaal economische positie versterken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M28a Motie Sociaal-economische positie versterken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M29 Motie Impuls Horeca Spuiboulevard.pdf Motie
Icoon voor documenttype M30 Motie Neutraal stemlokaal.pdf Motie
Icoon voor documenttype M31 Motie Open data boven water.pdf Motie
Icoon voor documenttype M32 Motie Sporten doe je samen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M32a Motie Sporten doe je samen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M33 Motie Schenkeldijk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M34 Motie Sociaal Domein SP.pdf Motie
Icoon voor documenttype M35 Motie Valpreventie vanaf 65+ en valtraining vanaf 80+.pdf Motie
Icoon voor documenttype M36 Motie Verlaag Dordtse Hondenbelasting.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming moties en amendementen naar commissie (Kadernota 2018) Algemeen
Icoon voor documenttype M02 Moderne Winkeltijden.pdf Motie
Icoon voor documenttype M03 Prijsinflatie OZB.pdf Motie
Icoon voor documenttype M04 Inktvis.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M08 Heroverweging decentralisaties.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M14A Dordrecht een ICT Knooppunt.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M28A Sociaal-economische positie versterken door hogere tevredenheid ondernemers over vestigings- ondernemersklimaat.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M30 Neutraal stemlokaal.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M31 (Open) Data boven water.pdf Motie
Icoon voor documenttype A6 Voor een calvinistisch zuinig feest 800 jaar stad.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M02 Moderne Winkeltijden.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M33 Schenkeldijk.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M34 Sociaal Domein 1 programma, 1 budget, 1 gemeentelijke organisatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M35 Valpreventie vanaf 65+ en valtraining vanaf 80+ voorkomen is altijd beter dan genezen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M15A Invoeren gezinsgebonden budget (GGB).pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M23 Dordrecht verdient een atelierbeleid.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M32A Sporten doe je samen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M36 Verlaag Dordtse hondenbelasting.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag A1A Kwijtschelding Afvalstoffenheffing.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M10 GR Drechtsteden 2.0.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslagen 2 Vaststellen Kadernota 2018 (1953667). Algemeen
Icoon voor documenttype Stemmingen M11 Budgettering.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M12 Duurzame economie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M16 Allebei de handen uit de mouwen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M21 Sociaal in control.pdf Motie
Icoon voor documenttype M06 Voldoende afvalbakken voor hondenpoep is een basisvoorziening!.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M25 Mini milieustraatjes.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M26 Kunstgrasvelden zonder granulaat.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M27 Cultuur verdient het.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M29 Impuls Horeca Spuiboulevard.pdf Motie
Icoon voor documenttype M01A Duidelijke Taal.pdf Motie
Icoon voor documenttype A5 Realistische belastingheffing.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A3 80 op N3.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A8 Rem op Dordtse hondenbelasting.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M24 Dordrecht verdient een Stadsdichter.pdf Motie
Icoon voor documenttype A2 Grondstoffenbeleid.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M18A Zien roken doet roken.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M19A Maak de N3 en omgeving toekomstbestendig.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M20A Beweging voor ouderen.pdf Motie