Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953667
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-06-2017 14:03:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 28 juni 2017 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Amendementen 3 en 8 zijn aangenomen met respectievelijk 29 tegen 8 en 36 tegen 1 stemmen. Moties 6, 8, 10, 12, 14a, 15a, 18a, 19a, 20a, 21, 26 28a, 29, 31, 35 en 36 worden aangenomen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 juni 2017 14:00
Besluit:

De kadernota wordt verder besproken. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van 28 juni 2017, aanvang 20.00 uur.

Vergadering - Gemeenteraad - donderdag 15 juni 2017 20:00
Besluit:

Algemene beschouwingen. De bespreking van de Kadernota wordt voortgezet op 27 en 28 juni 2017.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 7 juni 2017 20:30
Besluit:

Diverse fracties (D66, PvdA, GroenLinks) vinden de kadernota een moeilijk leesbaar, technisch stuk, waarin het ontbreekt aan helder en duidelijk taalgebruik en dat onvoldoende duidelijk maakt wat het college wil. Wethouder Mos erkent dat deze kadernota moeilijker te lezen is dan andere jaren. Dit komt met name door diverse technische wijzigingen. De wethouder licht dat toe dat collegebesluiten waarover de raad nog geen besluit heeft genomen, zoals grondexploitaties en afvalstoffenbeleid, door het college als uitgangspunt zijn gekozen in de kadernota. De commissie besluit dat de kadernota kwalitatief in orde is voor bespreking in de raad.