Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953667
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-06-2017 14:03:56
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar GA Hagoort, 770 4155
Datum B&W Besluit 30-05-2017
Gerelateerde zaak 1848709
Adviescommissie 21-06-2017
Raad 15-06-2017 + 27, 28/6
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij bieden wij u de stukken van de Kadernota 2018 aan. De kadernota markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Daarbij stelt u de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar uitgewerkt wordt. Met deze kadernota faciliteren wij het kaderstellend debat, opdat u vroegtijdig uw standpunten in kunt brengen voor de op te stellen begroting. Ondanks de uitdagingen waar we voor staan, is de financiële positie van onze gemeente redelijk tot goed te noemen. We hebben voldoende eigen vermogen en een acceptabele schuldenpositie. Op het sociale domein ligt echter veel financiële druk. Wij hebben oog voor die mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Wij vinden het noodzakelijk om te blijven investeren om de stad vooruit te helpen en te versterken. Naast de reguliere onderdelen staat de kadernota vooral in het teken van het balans houden tussen enerzijds het sluitende perspectief waar we vanuit onze financiële strategie voor staan en anderzijds de ambitie om blijvend in te zetten op het creëren, herkennen en verzilveren van kansen gedurende de lopende collegeperiode. We starten dit voorstel met de ambitie van Dordrecht.

Gepubliceerd 01-06-2017