Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 195253

Gemeente Dordrecht

Dossier - 195253

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 195253
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorstel aanpak ruïne Huis te Merwede
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 12-06-2009 10:36:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorstel aanpak ruïne Huis te Merwede
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.M. van Beers, (078) 6396153
Datum B&W Besluit 08-06-2009
Datum verzending 24-06-2009
Agendacommissie n.v.t.
Raad 07-07-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 12 november 2008 is bij de begrotingsbehandeling raadsbreed de motie Huis te Merwede (motie 22) van de fracties ChristenUnie/SGP en PvdA aangenomen. Het college heeft ter uitvoering van die motie onlangs besloten de ruïne bouwkundig veilig te stellen, in periodiek onderhoud te nemen, de omgeving op te knappen, het gebied toegankelijker te maken en bezoekers informatie over de geschiedenis van dit oudste monument van Dordrecht te geven. Dit alles past financieel in de grondexploitatie van de Tweede Merwedehaven. U wordt hier doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Aan u wordt gevraagd aan te geven of met deze plannen van het college uw motie naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Nadere toelichting d.d. 24 juni 2009: De agendacommissie heeft op 23 juni 2009 bij de behandeling van de lijst met moties al aangegeven dat bovenvermelde motie als afgedaan kan worden beschouwd.
Gepubliceerd 12-06-2009