Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 195178

Gemeente Dordrecht

Dossier - 195178

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 195178
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Wijkvisies Sterrenburg en Reeland
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 12-06-2009 10:48:46
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Wijkvisies Sterrenburg en Reeland
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E.H. van Leeuwen (6396299)
Datum B&W Besluit 02-06-2009
Datum verzending 24-06-2009
Agendacommissie n.v.t.
Raad 07-07-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Via deze raadsinformatiebrief geeft het college weer hoe het wil komen tot de wijkvisies voor Sterrenburg en het Reeland. Voor de twee wijken worden verschillende werkwijzen gebruikt, waarbij op verschillende manieren de bewoners en partners bij de totstandkoming van de wijkvisie worden betrokken. Voor beide wijkvisies geldt dat deze in september/oktober klaar zijn.
Gepubliceerd 12-06-2009