Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1950837

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1950837

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1950837
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Organisatieontwikkeling - concernbrede reorganisatie 1e fase
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2017 11:08:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 mei 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor ter kennisname naar de raad van 20 juni te sturen.