Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1950833

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1950833

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1950833
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Sterrenburg, locatie De Jagerweg 54
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2017 14:52:13
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Sterrenburg, locatie De Jagerweg 54
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwef, 770 4900
Datum B&W Besluit 23-05-2017
Gerelateerde zaak 1857827
Agendacommissie 21-06-2017
Raad 27-06-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door uw raad is op 28 augustus 2012 het bestemmingsplan "Sterrenburg" vastgesteld. Het wooncomplex voor lichamelijk gehandicapten De Meteoriet aan de De Jagerweg 54 is daarin met de bestemming 'Maatschappelijk' en met een bouwvlak om het huidige gebouw opgenomen. Om de voorgenomen sloop en vervolgens nieuwbouw mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Gepubliceerd 08-06-2017