Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1950833

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1950833

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1950833
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Sterrenburg, locatie De Jagerweg 54
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2017 14:52:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 juni 2017 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 21 juni 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 27 juni 2017.