Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1950666

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1950666

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1950666
Onderwerp Indienen zienswijze concept begroting 2018 en concept jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 16:02:00
Onderwerp Indienen zienswijze concept begroting 2018 en concept jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar VL Roeleveld, 4732
Datum B&W Besluit 23-05-2017
Gerelateerde zaak 1858608
Raad 20-06-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (hierna GR DG&J) stelt u in de gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen op de concept begroting 2018 (hierna begroting 2018). We adviseren u een zienswijze op de begroting 2018 in te brengen op de volgende onderwerpen: 1. Veilig Thuis; 2. Jeugdzorg; 3. Risicoparagraaf; 4. BBV-wijzigingen; 5. bijdragen van gemeenten; 6. nieuwe ontwikkelingen; 7. weglekeffect. Gezien de samenhang tussen de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 bieden wij u hierbij ook de concept jaarstukken 2016 aan.

Gepubliceerd 24-05-2017