Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1949975

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1949975

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1949975
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bodemrapporten PFOA
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bodemrapporten PFOA
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Hoff, tel.no. 770 4837
Datum B&W Besluit 23-05-2017
Gerelateerde zaak 1861552
Raad 20-06-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In onze opdracht heeft het RIVM risicogrenswaarden voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het soort gebruik van de grond. Vooruitlopend op mogelijke landelijke interventiewaarden voor PFOA hebben we hiermee een actuele set risicogrenswaarden waaraan we uitkomsten van bodemonderzoek kunnen toetsen. In opdracht van de provincie is door het Expertisecentrum PFAS onderzocht of er sprake is (geweest) van atmosferische depositie van PFOA en GenX in de omgeving van de fabriek van Chemours. De uitkomst is dat het zeer aannemelijk is dat depositie heeft plaatsgevonden (PFOA en GenX) en plaats vindt (GenX). Met name in het grondwater is dat goed terug te zien. De uitkomsten liggen ruim onder de risicogrenswaarden voor het gebruik van wonen met (moes)tuin.

Gepubliceerd 07-06-2017