Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1949953

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1949953

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1949953
Onderwerp Indienen Zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 16:02:00
Onderwerp Indienen Zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst ZHZ
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar E. Hoff en P. de Man, tel.no. 770 4837/770 4758
Datum B&W Besluit 23-05-2017
Gerelateerde zaak 1856004
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de ontwerpbegroting 2018 aan uw raad toegezonden, met de mogelijkheid om daarop voor 10 juni 2017 een zienswijze te geven. Daarnaast heeft u de voorlopige jaarrekening 2016 van OZHZ ontvangen. Het algemeen bestuur neemt op 8 juli 2017 bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2016 een besluit over de bestemming van het rekeningresultaat, bezien in samenhang met het meerjarige begrotingsbeeld. In dat kader stelt het dagelijks bestuur u in de gelegenheid om (indien gewenst) voor 10 juni 2016 een reactie te geven op het resultaat uit de jaarstukken 2016 en deze te betrekken bij de zienswijze op de ontwerpbegroting 2018. Wij adviseren uw raad om van deze mogelijkheid gebruik te maken en een zienswijze op de begroting in te brengen. Gezien de gestelde termijn is de verwachting dat het uw raad niet lukt om voor 10 juni een besluit over de zienswijze in te dienen. Wij hebben om die reden tijdig een zienswijze ingediend, onder voorbehoud van vaststelling door uw raad.

Gepubliceerd 24-05-2017