Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1949437

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1949437

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1949437
Onderwerp Uitbrengen zienswijze solidariteitsafspraken jeugdhulp
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 17:27:15
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Uitbrengen zienswijze solidariteitsafspraken jeugdhulp Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitbrengen zienswijze solidariteitsafspraken jeugdhulp Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype CONCEPT zienswijze Raad.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief DB aan college - uitkomst evaluatie solidariteitsmodel.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 16.382 Rapportage Evaluatie solidariteitsafspraken Jeugdhulpregio Zuid-Holland-Zuid 20170222.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Dijken op Delta hoogte uitvraag 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1852301 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1863087 Raadsbesluit