Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1949437

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1949437

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1949437
Onderwerp Uitbrengen zienswijze solidariteitsafspraken jeugdhulp
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 17:27:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 juni 2017 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 20 juni 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Na debat over diverse aspecten van de jeugdhulp, besluit de commissie voorliggende zienswijze als hamerstuk naar de raad te sturen. Wethouder Van der Linden maakt wel de afspraak om zodra een van de gemeenten de solidariteit ondergraaft, de commissie hierover te informeren.
In het verlengde van de bespreking stellen de wethouder en de commissie ook aan de orde: hoe kunnen de zeventien raden in Zuid-Holland Zuid beter in positie in worden gebracht, waar het gaat om de jeugdhulp?

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het raadsvoorstel te bespreken voor de kadernota.