Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1949437

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1949437

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1949437
Onderwerp Uitbrengen zienswijze solidariteitsafspraken jeugdhulp
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 17:27:15
Onderwerp Uitbrengen zienswijze solidariteitsafspraken jeugdhulp
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, tel.. 078 770 4716
Datum B&W Besluit 16-05-2017
Gerelateerde zaak 1852301
Agendacommissie 30-05-2017
Adviescommissie 20-06-2017
Raad 27-06-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid hebben ervoor gekozen vanaf 2015 samen te werken in de jeugdhulp en om onderling solidair te zijn over de kosten van de regionale zorgmarkt. Dit doen we om regionaal, maar ook lokaal, te kunnen garanderen dat de benodigde zorg voor jeugdigen altijd beschikbaar is. Afgesproken is dit model tot 2018 te hanteren, in 2017 een evaluatie uit te voeren over het gekozen model en op basis daarvan een besluit te nemen over de wijze van verrekening vanaf 2018. Over deze evaluatie hebben wij u eerder ge√Įnformeerd in onze raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q1 2017 (dossiernr. 1899672). Onderzoeksbureau Significant heeft in opdracht van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd een evaluatie uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (verder: Algemeen Bestuur) een voorgenomen besluit genomen om de solidariteitsafspraken, zoals genoemd in de bijdrageverordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid artikel 5, in beginsel te handhaven voor een periode van 2 jaar. Met dit voorstel wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen op dit voorgenomen besluit. De ingekomen zienswijzen worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 september 2017 besproken, waarna er een definitief besluit genomen zal worden over de te hanteren verrekenings¬¨systematiek vanaf 2018.

Gepubliceerd 24-05-2017