Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1949340

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1949340

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1949340
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verslag gemeentearchivaris Dordrecht 2016
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 16:02:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verslag gemeentearchivaris Dordrecht 2016
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar JDH Verschoor, tel.no. 770 4177
Datum B&W Besluit 16-05-2017
Gerelateerde zaak 1849706
Agendacommissie auditcommissie: 20/9 en 25/10
Raad 31-10-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij herkennen de conclusies en aanbevelingen uit het verslag van de gemeentearchivaris. We zijn verheugd om te lezen dat de archivaris heeft geconstateerd dat er forse stappen zijn gezet op weg naar een volledig digitale informatiehuishouding. Bovendien is fors geïnvesteerd in de kwaliteit en kwantiteit van de afdeling DIV. Wij herkennen de zorg die de gemeentearchivaris uit omtrent de vertraging van de uitrol van het Klant-, Zaak- en Archiefsysteem. Daarom hebben wij begin van dit jaar de sturing, alsook de aanpak van uitrol van dit project aangescherpt. Wij verwachten dat dit de benodigde uitvoeringskracht genereerd.

Gepubliceerd 24-05-2017