Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1949340

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1949340

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1949340
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verslag gemeentearchivaris Dordrecht 2016
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 16:02:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 oktober 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 20 september 2017 20:00
Besluit:

De commissie dankt de gemeentearchivaris voor zijn nadere uitleg. De commissie zal de wethouder vragen hoe de invoering van een nieuw klant-, zaak- en archiefsysteem verloopt. Daarnaast vraagt de commissie de wethouder hoe de archivering van het tekeningenarchief kan worden opgepakt.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 7 juni 2017 20:30
Besluit:

De commissie besluit de RIB te agenderen voor bespreking en hiervoor ook de gemeentearchivaris uit te nodigen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 mei 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar de auditcommissie ter bespreking. Daarbij komt tevens aan de orde de vraag van Beter Voor Dordt ten aanzien van GreenValley. De commissie nodigt bij deze bespreking de gemeentearchivaris uit en zal me hem tevens het gesprek voeren over informatieveiligheid.