Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1948863

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1948863

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1948863
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2016 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 16:02:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2016 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Dordrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Velden, Peter van der (P.A.C.M.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar A.P.E. Jaquet, tel.no. 770 4176
Datum B&W Besluit 16-05-2017
Gerelateerde zaak 1851528
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften heeft haar jaarverslag 2016 uitgebracht. Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag. Alle zaken zijn binnen de wettelijke behandeltermijn van 18 weken afgedaan. De commissie constateert enkele verbeteringen maar spreekt zorgen uit over het feit dat de gemeente zich vaak laat vertegenwoordigen door ingehuurde externe krachten, met name bij zaken van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Gepubliceerd 24-05-2017