Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1948608

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1948608

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1948608
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, tel.no. 770 4900
Datum B&W Besluit 16-05-2017
Gerelateerde zaak 1852154
Agendacommissie 30-05-2017
Raad 20-06-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Vanwege marktontwikkelingen is in het bestemmingsplangebied 'Smitsweg' op onderdelen sprake van een verschuiving in woonvormen. Om de voorgenomen bebouwing mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend.

Gepubliceerd 07-06-2017