Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1948538

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1948538

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1948538
Onderwerp Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard / toekomstige huisvesting e.o.
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard / toekomstige huisvesting e.o. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard / toekomstige huisvesting e.o. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard / toekomstige huisvesting e.o. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpend onderzoek en beoordeling varianten gebiedsvisie Spuiboulevard eo Bijlage
Icoon voor documenttype Huisvestingsconcept gemeente Dordrecht, stadskantoor voor de toekomst Bijlage
Icoon voor documenttype BWN 217012 voorblad - stadskantoor Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 217012 Rubriek 7 Stadskantoor van de toekomst Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 217012 stadskantoor - bijlage overzicht 2017 - 2019 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1853479 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentaite Spuiboulevard: een integrale afweging van de ambitie Algemeen
Icoon voor documenttype 20170921 Memo gemeenteraad over voorbereidingskrediet nieuwe huisvesting Algemeen
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1862222 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A2a Amendement Stadskantoor van de toekomst.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A1 Amendement Nieuw besluit Spuiboulevard.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming A2a Amendement Stadskantoor van de toekomst.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging Comptabiliteitsbesluit