Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1948538

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1948538

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1948538
Onderwerp Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard / toekomstige huisvesting e.o.
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Onderwerp Vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard / toekomstige huisvesting e.o.
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. Meijer / JW Schuurman, tel.no. 770 4272 / 770 5027
Datum B&W Besluit 16-05-2017
Gerelateerde zaak 1853479
Agendacommissie 30-05-2017
Termijn agenda nntb icm 1941602 en 1889539
Adviescommissie 20-06-2017 (verdaagt)
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de uitvoering van de gebiedsvisie op de Spuiboulevard en omgeving, waaronder de realisatie van een nieuw stadskantoor, zijn verschillende scenario's uitgewerkt. Wij stellen uw raad voor deze scenario's voor participatie in de vorm van stadsdialogen vrij te geven. In de visie op het gebied Spuiboulevard e.o. is woningbouw voorzien op de locatie van het huidige Stadskantoor. Daarom hebben we als direct gevolg en onlosmakelijk verbonden onderdeel van de gebiedsontwikkeling een visie geformuleerd op onze toekomstige huisvesting. Door middel van dit raadsvoorstel delen we onze visie en ambities met u, inclusief de concrete vertaling daarvan in een programma van eisen. Specifiek gaan we ook in op onze verkenning naar de meerwaarde van gezamenlijke huisvesting met andere organisatie. Ten slotte vragen we u een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking van het huisvestingsconcept in een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.

Gepubliceerd 07-06-2017