Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1947558

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1947558

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1947558
Onderwerp Denktank Grip op Gr-en: adviezen
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 16:02:00
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 september 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Bunt brengt kort de resultaten van de Denktank Grip op GR'en in beeld. De commissie ziet graag een reactie van het college over de aanbevelingen die aan het college zijn gedaan (toegezegd door wethouder Mos). De commissie besluit deze aanbevelingen terug te laten komen in de commissie Bestuur en middelen en de aanbevelingen die de raad op wil pakken nader uit te werken.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 mei 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie vraagt de griffie om een overzicht te geven van wat we al doen en besluit deze met de adviezen te bespreken in een volgende vergadering (na de zomer).