Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1947054

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1947054

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1947054
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, tel.no. 770 4902
Datum B&W Besluit 16-05-2017
Gerelateerde zaak 1844932
Agendacommissie 30-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid)" is gereed voor de inspraak- en overlegronde. De herziening maakt de bouw mogelijk van minimaal elf en maximaal eenentwintig woningen in de zuidrand van het Wielwijkpark en van vijf woningen op het perceel achter de woningen Reeweg Zuid 54 tot en met 68. Met deze herziening wordt het beleid van de gemeente uitgevoerd, zoals vastgesteld in "Wielwijk, sterk en weerbaar", de Structuurvisie Dordrecht 2040 en het stedenbouwkundig kader "Parklint Wielwijk".

Gepubliceerd 07-06-2017