Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1947054

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1947054

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1947054
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2092222 Nee Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid) M den Boer programma 11-01-2018
1580185 Nee Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet H.M. Hoogstad programma 27-10-2015
1339466 Nee Vaststellen bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven H.M. Hoogstad programma 04-09-2014
1133676 Nee Vaststellen Structuurvisie Dordrecht 2040 H.M. Hoogstad programma 03-10-2013