Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1947054

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1947054

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1947054
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid) Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting op voorontwerpbestemmingsplan Algemeen
Icoon voor documenttype Regels Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Onderzoek archeologie Parkrand Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Onderzoek archeologie Reeweg-Zuid Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 3. Integraal milieuadvies Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Reeweg-Zuid Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 5. Flora- en faunaonderzoek Reeweg Zuid Algemeen