Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1947054

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1947054

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1947054
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg-Zuid)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.