Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1946980

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1946980

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1946980
Onderwerp Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 29 augustus 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De heren Jochems en Van Senden spreken in om de commissie te wijzen op de risico's en gevolgen op de persoonlijke leefomgeving. De heer De Keizer spreekt in om de commissie te wijzen op de noodzaak van de windturbines voor de leefbaarheid van volgende generaties. Na een uitvoerige discussie besluit de commissie om het raadsvoorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 26 september. Leden van de commissie willen het onderwerp namelijk meenemen naar de fractie. De politieke vragen zijn: De impact op de gezondheid van 200 inwoners van Zwijndrecht en kan afgeweken worden van de structuurvisie?

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van Beter voor Dordt en VVD wordt het voorstel geagendeerd voor een vergadering na het zomerreces. De politieke vraag is: Wat is het effect van de molens voor de bedrijfsomgeving en is dat acceptabel?