Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1946980

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1946980

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1946980
Onderwerp Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Motie titel M1 Motie Windturbines Krabbegors
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 26-09-2017
Motietekst:
Draagt het college op: • Een second opinion uit te laten voeren naar de gezondheidseffecten van de windturbine op inwoners uit Zwijndrecht; • In gesprek te gaan met omliggende bedrijven over de mogelijke effecten van de windturbine
M1 Motie Windturbines Krabbegors.pdf
Stemming M1 Motie ter besprekingvan het al dan niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerpverklaring windturbines Krabbegors.pdf
Stand van zaken: