Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1946980

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1946980

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1946980
Onderwerp Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Status Verworpen
Titel A3 Amendement Windturbines Krabbegors
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit te wijzigen onder 1: 1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de start van de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van de windturbine Krabbegors nog niet af te geven.
A3 Amendement Windturbines Krabbegors.pdf
Stemming A3 ter bespreking van het al dan niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerpverklaring windturbines Krabbegors.pdf