Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1946374

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1946374

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1946374
Onderwerp Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3'
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3' Algemeen
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD I vaststelling bp DKIV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD II vaststelling bp A16/N3 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 1 Beantwoording zienswijzen Chw ontwerpbp Dordtse Kil IV Bijlage
Icoon voor documenttype 2 Regels bp Dordtse Kil IV Bijlage
Icoon voor documenttype 3 Toelichting bp Dordtse Kil IV Bijlage
Icoon voor documenttype 4 Verbeelding bp Dordtse Kil IV Bijlage
Icoon voor documenttype 6 Beantwoording zienswijzen ontwerpbp rijksweg A16N3 Bijlage
Icoon voor documenttype 7 Regels Rijksweg A16-N3 Bijlage
Icoon voor documenttype 8 Toelichting Rijksweg A16-N3 Bijlage
Icoon voor documenttype 9 Verbeelding Rijksweg A16-N3 Bijlage
Icoon voor documenttype Rapport vraag-aanbodanalyse Dordtse Kil IV Algemeen
Icoon voor documenttype MER DKIV en A16/N3 Algemeen
Icoon voor documenttype Beeldkwaliteitsplan Logistiek Park Dordtse Kil IV Bijlage
Icoon voor documenttype Rapport samenvatting bij MER DK IV en A16-N3 Algemeen
Icoon voor documenttype Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Algemeen
Icoon voor documenttype Staat van Bedrijfsactiviteiten Dordtse Kil IV Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage van de heer Duijsens namens de actiegroep Stop Dordtse Kil IV Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage Klein Hendriks Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage van de heer Stehouwer Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage van de heer Visscher Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage van de heer Blanken van den Berg Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersplein 30-05-2017 Algemeen
Icoon voor documenttype DKIV inspreekreactie J. de Keizer 30 mei 2017 WZD 94 TEKST Algemeen
Icoon voor documenttype DKIV inspreekreactie 30 mei DKIV J. de Keizer WZD 94 PLAATJES Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage van de heer Alleblas Dordtse Kil IV Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage van de heer de Haan Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage van de heer vd Stelt Sprekersplein 30 mei DKIV Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage Milieudefensie Algemeen
Icoon voor documenttype STEC deelrapport zuid-holland-zuid Algemeen
Icoon voor documenttype STEC provincierapportbehoefteraming Algemeen
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage de heer Slijkhuis Algemeen
Icoon voor documenttype Memo bespreking Dordtse Kil IV en A16 N3 Algemeen
Icoon voor documenttype Onderzoeksverplichting bp N3A16 DKVI Algemeen
Icoon voor documenttype Brief aan PZH inz Bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype Financiƫle bijlage Raadsbehandeling DKIV 28-6-2017 Bijlage
Icoon voor documenttype Puzzlestukjes WDO businesscase Bijlage
Icoon voor documenttype WDO_marketingvisie Bijlage
Icoon voor documenttype 20170623 Beantwoording vragen raadscie fysiek DK4 Bijlage
Icoon voor documenttype WDO_factsheet_06-2017 Bijlage
Icoon voor documenttype Brief gedeputeerde Bom-Lemstra vaststelling bestemmingsplan Dordtse Kil IV - PZH-2017-606412132 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1854573 B&W besluit
Icoon voor documenttype Addendum bij ontwerpbesluit raad bestemmingsplan Dordtse Kil IV Algemeen
Icoon voor documenttype Aangepast Ontwerpbesluit RAAD Vaststelling bestemmingsplan Dordtse Kil IV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1860151 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1860151 - 2 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M1 Motie Bomen blijven op het eiland.pdf Motie
Icoon voor documenttype M2 Motie Van Dijkhart naar erfgrens.pdf Motie
Icoon voor documenttype M3 Motie Geluid A16 omlaag voor een leefbare Tweede Tol.pdf Motie
Icoon voor documenttype M4 Motie Bestemmingsplan Kil IV splitsen van bp A16-N3.pdf Motie
Icoon voor documenttype M5 Motie Onderzoeken voor bp Kil IV en A16-N3.pdf Motie
Icoon voor documenttype M5 Motie Onderzoeken voor bestemmingsplan Kil IV en bestemmingsplan A16-N3.pdf Motie
Icoon voor documenttype M3 Motie geluid A16 omlaag voor een leefbare Tweede Tol.pdf Motie