Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1946374

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1946374

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1946374
Onderwerp Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3'
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Onderwerp Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, tel.no. 078 770 4271
Datum B&W Besluit 16-05-2017
Gerelateerde zaak 1854573
Adviescommissie 30-05-2017 + 20-06-2017
Raad 28-06-2017 (middag)
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben op 31 januari 2017 (kenmerk SO/1792320) besloten het ontwerp Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV', het ontwerpbestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' en het ontwerp van de milieueffectrapportage ter visie te leggen. Uw raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief . De planologische procedure vloeit voort uit het besluit van uw raad tot het voortzetten van de ontwikkelingen in het kader van de Westelijke Dordtse Oever (hierna: WDO) . De ontwerpbestemmingsplannen en milieueffectrapportage hebben voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Uw raad wordt verzocht een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijzen en vervolgens het Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en het bestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' vast te stellen.

Gepubliceerd 07-06-2017