Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1946164

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1946164

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1946164
Onderwerp Vaststellen (onder voorbehoud) van de Jaarstukken 2016
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-05-2017 15:24:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Jaarstukken 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen (onder voorbehoud) van de Jaarstukken 2016 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD JAARSTUKKEN aangepast Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting op het aangepaste ontwerpbesluit Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage Jaarstukken 2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1850095 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie Jaarrekening Dordrecht 2016 AC 07062017 Algemeen
Icoon voor documenttype Rekenkamerbrief onderzoek Bestuurskosten (def) Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1859941 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M1 Motie Leefwerf.pdf Motie
Icoon voor documenttype Weth. Reynvaan - Svz civieltechnisch onderzoek Wielwijk Bijlage