Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1941599

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1941599

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1941599
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg'
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 09-05-2017
Gerelateerde zaak 1848732
Agendacommissie 30-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 07-06-2017