Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1941595

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1941595

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1941595
Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening en verordening Parkeerbelastingen
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 16:02:00
Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening en verordening Parkeerbelastingen
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar E Kraaijeveld, 770 4922
Datum B&W Besluit 09-05-2017
Gerelateerde zaak 1836133
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben geconstateerd dat de verordeningen, beleidsregels en besluiten op het gebied van parkeren aan een actualisatie toe zijn, mede vanwege de diverse wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, de overgang naar de digitale vergunningverlening en het gewijzigde tarief voor de runshopparkeerplaatsen. Een algehele actualisatie van al de verordeningen, beleidsregels en besluiten heeft onze voorkeur, zodat de diverse bepalingen goed op elkaar afgestemd kunnen worden en een volledig en actueel overzicht van de verordeningen, beleidsregels en besluiten in geconsolideerde vorm gepubliceerd kunnen worden en kenbaar kunnen worden gemaakt. Alle thans vigerende verordeningen, beleidsregels en besluiten worden daarbij ingetrokken.

Gepubliceerd 24-05-2017