Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1936627

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1936627

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1936627
Onderwerp Vaststellen 2e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 inzake Zuidrand van Dubbeldam
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Onderwerp Vaststellen 2e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 inzake Zuidrand van Dubbeldam
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902 / P Bezemer, 770 4831
Datum B&W Besluit 25-04-2017
Gerelateerde zaak 1841708
Agendacommissie 30-05-2017
Raad 20-06-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er zijn acht zienswijzen ingediend op het ontwerp van de 2e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040. Hierin worden argumenten aangedragen met betrekking tot de woningbouwprogrammering en de toekomstige inrichting. Deze zienswijzen leiden niet tot fundamentele aanpassingen in de herziening. Voorgesteld wordt de 2e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 vast te stellen.

Gepubliceerd 07-06-2017