Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1934547

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1934547

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1934547
Onderwerp Kiezen voor basisvarianten 4, 5A en 5B inzake het voorstel Visbrug
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Besluit:

De raad besluit het voorstel van de agenda te halen en terug te verwijzen naar het college.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 september 2017 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september 2017.

Toezeggingen college:
-
Variant 5b: Relatie tot riool toevoegen aan informatie voor de raadsvergadering van 26 september 2017.
- Variant 5a: Verhouding trap en terras. Inzicht geven in de mogelijke compensatie terras voor horeca gelegenheid Smooth in deze variant, voor de raadsvergadering van 26 september 2017.
-
Het college van b en w vraagt de Rijksdienst om een uitgebreide advies op de effecten van de brugleuningen bij ALLE varianten in informeert de raad hierover voor de raadsvergadering van 26 september 2017.

De horeca ondernemers de heren Schilten en Korevaar spreken in. Zij pleiten beiden voor het toevoegen van de zogeheten 'horecavariant' in de raadpleging onder de inwoners. De commissie is een voorstander van het opnemen van de horecavariant in de afwegingen. De fracties van de PvdA en GroenLinks kondigen voor de raadsvergadering van 26 september 2017 een amendement aan om de horecavariant op te nemen in de raadpleging van de inwoners . De commissie zou ook graag willen zien dat ook een sobere variant (opknappen) deel uitmaakt van de raadpleging. Punt van discussie is nog de aard van de peiling: raadpleging of referendum en het al dan niet beperken van de peiling tot inwoners van de gemeente Dordrecht.

De wethouder geeft aan dat het college de sobere variant niet wil voorleggen aan de inwoners omdat het hier gaat om onderhoud. En dat strookt niet met de projectdoelstellingen. De wethouder wil ook niet de horecavariant opnemen omdat deze is afgevallen op grond van een kwalitatieve beoordeling en advies van de Rijksdienst.

NB: Fractie Greve geeft aan om tijdens de raadsvergadering van 26 september 2017 een amendement in te dienen, waarbij de peiling over de varianten wordt beperkt tot de inwoners van Dordrecht.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het voorstel te agenderen voor behandeling na het zomerreces. De commissie wil aan het voorstel twee varianten toegevoegd zien. Een minimale uitvoering die ervoor zorgt dat financiën lager uitvallen en een variant als niets aan brug wordt gedaan.