Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1934547

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1934547

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1934547
Onderwerp Kiezen voor basisvarianten 4, 5A en 5B inzake het voorstel Visbrug
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
Onderwerp Kiezen voor basisvarianten 4, 5A en 5B inzake het voorstel Visbrug
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 142 - Binnenstad
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271
Datum B&W Besluit 25-04-2017
Gerelateerde zaak 1841334
Agendacommissie 30-05-2017
Termijn agenda bespreking na zomer met toevoeging van 2 varianten aan het voorstel icm 1963037
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor herontwikkeling van de Visbrug zijn de volgende projectdoelstellingen geformuleerd: 1. de verbetering van de verblijfskwaliteit van de Visbrug door het opwaarderen van de omgeving door middel van vernieuwing van de bestrating, aansluitend bij de kwaliteit en uitstraling van de Groenmarkt en Visstraat; 2. het creëren van een duurzame en aantrekkelijke verbinding tussen het kernwinkelgebied en het havenkwartier; 3. het creëren van een mogelijkheid tot meer waterbeleving in de vorm van het toegankelijk maken van de Voorstraathaven en de realisatie van een centraal gelegen opstapplaats tussen de Wijnbrug en Pottenkade die een verbindende schakel kan zijn voor het waterverkeer. Op 15 juni 2016 is uw raad akkoord gegaan met het procesvoorstel inzake het participatietraject planontwikkeling en variantenontwerp omtrent de Visbrug (RIS-nummer 1718976). Inmiddels is een (stads)breed participatietraject doorlopen met betrekking tot de mogelijke inhoud van de plannen. Hiernaast zijn verschillende onderzoeken naar de haalbaarheid hiervan uitgevoerd. De uitkomsten van het participatietraject en de uitgevoerde onderzoeken leiden tot een aantal varianten die in de bijgevoegde notitie 'uitkomsten varianten Visbrug' worden toegelicht.

Gepubliceerd 28-06-2017