Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1934432

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1934432

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1934432
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M11 Niet alleen de krant is relevant d.d. 8 november 2016
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2017 09:47:05
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M11 Niet alleen de krant is relevant d.d. 8 november 2016
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar N Loiazizi, 078 770 4814
Datum B&W Besluit 25-04-2017
Gerelateerde zaak 1839014
Agendacommissie 30-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 10-05-2017