Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1933360

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1933360

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1933360
Onderwerp Instemmen met- en vaststellen van het Sportkompas Dordrecht
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 17:27:15
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met- en vaststellen van het Sportkompas Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met- en vaststellen van het Sportkompas Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD. Sportkompas.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Het Dordtse Sportkompas.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 1837270 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1847527 Raadsbesluit