Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1932081

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1932081

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1932081
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Jongeren op de Rit
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2017 17:27:15
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Jongeren op de Rit
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Buster-de Jong, 078 770 4738
Datum B&W Besluit 18-04-2017
Gerelateerde zaak 1828186
Agendacommissie 30-05-2017
Termijn agenda Bespreken in commissie op ntb datum
Adviescommissie 19-09-2017
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Jongeren op de Rit is een van de opgaven van de Sociale Ontwikkelagenda. Een maatschappelijk vraagstuk waarvoor we als gemeente samen met jongeren en partners een extra inspanning willen leveren. Het afgelopen jaar is door jongeren, partners en gemeente gewerkt aan het ontwikkelen van een effectieve aanpak die er voor kan zorgen dat Dordtse jongeren die nu door een veelheid en/of complexiteit van problemen vastlopen hun leven weer op de rit krijgen. Voorstel is om zo snel mogelijk te starten met deze aanpak met als gewenst resultaat dat Dordtse jongeren die nu tussen wal en schip geraakt zijn, adequaat geholpen worden. En met als resultaat dat we met elkaar voorkomen dat andere jongeren tussen wal en schip vallen. De aanpak bestaat uit 4 bouwstenen en werkt vanuit het Dordts DNA: 1. Extra inzet op het bereiken van de jongeren. 2. Professionals van het Sociaal Wijkteam als vast contactpersoon en begeleider van de jongeren. 3. Inzet van vertrouwenspersonen: vrijwillig waar kan, professioneel waar nodig. 4. Vanuit de praktijk samen knelpunten en evt. systeemfouten oplossen.

Gepubliceerd 24-05-2017