Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1931614

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1931614

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1931614
Onderwerp Zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Smitsweg locaties Noord en Midden
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
Vergadering Soort vergadering
Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 20:00 Adviescommissie - Fysieke Leefomgeving