Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1931614

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1931614

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1931614
Onderwerp Zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Smitsweg locaties Noord en Midden
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
Onderwerp Zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Smitsweg locaties Noord en Midden
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Agendacommissie 30-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 28-06-2017