Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1930475

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1930475

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1930475
Onderwerp Bespreking energiestrategie Drechtsteden
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 29 augustus 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De kaderstellende koers wordt door de commissie onderschreven. Elke partij geeft opmerking mee aan de wethouder, die deze meeneemt in het vervolgproces. In het najaar komt de Energiestrategie met onder andere de Samenwerkingsagenda naar de gemeenteraad, zodat de commissie een diepere discussie kan voeren. D66 vraagt om hieraan de toegezegde lokale routekaart te koppelen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het agenderingsverzoek voor de eerste vergadering na het zomerreces; 29 augustus 2017.