Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1929352

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1929352

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1929352
Onderwerp Vaststellen Participatie- en inspraakverordening Dordrecht
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 16:27:38
Onderwerp Vaststellen Participatie- en inspraakverordening Dordrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, 770 5027
Datum B&W Besluit 18-04-2017
Gerelateerde zaak 1837008
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 10 mei jl. heeft de gemeenteraad besloten de huidige inspraakverordening te verbreden tot een participatie- en inspraakverordening. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt dat de gemeente veel belang hecht aan het vroegtijdig betrekken van (groepen) inwoners en andere belanghebbenden. We hebben de concept wijzigingsverordening eind vorig jaar vrijgegeven voor inspraak. Gedurende deze termijn (zes weken) zijn geen zienswijzen ontvangen. Daarom stellen we de raad nu voor de verordening vast te stellen, waarbij de inspraakverordening uit 2007 via artikel 16 wordt ingetrokken.

Gepubliceerd 20-04-2017