Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1929352

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1929352

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1929352
Onderwerp Vaststellen Participatie- en inspraakverordening Dordrecht
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 16:27:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 mei 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de verordening als hamerstuk naar de raad te sturen.