Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1926406

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1926406

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1926406
Onderwerp Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake transformatie Regiokantoor Noordendijk 250
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
Onderwerp Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake transformatie Regiokantoor Noordendijk 250
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer, 770 4831
Datum B&W Besluit 11-04-2017
Gerelateerde zaak 1760563
Agendacommissie 30-05-2017
Adviescommissie 20-06-2017
Raad 27-06-2017 (avond)
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Regiokantoor, gelegen aan de Noordendijk 250, staat sinds april 2016 leeg. Onderzocht is wat de kosten zijn van sloop en herontwikkeling op deze plek. Aangezien dit een groot negatief saldo oplevert is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor transformatie van het bestaande kantoorpand. De toekomstige transformatie van het pand en de locatie is onderwerp van een marktuitvraag in twee fasen geweest. Wij hebben besloten de opdracht te gunnen aan Stout B.V. en over te gaan tot verkoop van het Regiokantoor volgens de uitgangspunten van hun plan 'Re-Do'. Wij stellen uw raad voor geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende dit besluit en het door de voorgenomen verkoop veroorzaakte tekort op de boekwaarde te dekken vanuit de Algemene Reserve van de stad.

Gepubliceerd 07-06-2017