Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1925513

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1925513

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1925513
Onderwerp Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet inzake parkeerterrein Steegoversloot
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Onderwerp Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet inzake parkeerterrein Steegoversloot
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Beringer, 770 4266
Datum B&W Besluit 11-04-2017
Gerelateerde zaak 1825990
Agendacommissie 18-04-2017
Raad 9-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het in 2014 verleende krediet van € 796.000,- voor de sloop van de schoolgebouwen en de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein bij de Steegoversloot (RIS-nummer 1182925) is niet toereikend. De kosten zijn hoger dan geraamd, met name door de juridische procedure over de sloopvergunning en het daarmee samenhangende proces met de bewoners, en door een omvangrijke bodemsanering. Om het tijdelijk parkeerterrein aan te leggen zijn aanvullende middelen nodig.

Gepubliceerd 20-04-2017