Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1925350

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1925350

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1925350
Onderwerp Instemmen met ontwerpbegroting GR Gevudo 2018 en geen zienswijze indienen
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2017 16:46:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsvoorstel over zienswijze ontwerpbegroting GR Gevudo 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1832686 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD ontwerpbegroting GR Gevudo 2018.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept uitgaande brief van Raad aan Gevudo.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerpbegroting GR Gevudo 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1832686 B&W besluit
Icoon voor documenttype Brief raad aan Gevudo Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1839897 Raadsbesluit