Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1925343

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1925343

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1925343
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording motie M9 'geïntegreerd jongerenwerk' en nakoming Toezegging T7
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2017 14:00:27
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording motie M9 'geïntegreerd jongerenwerk' en nakoming Toezegging T7
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Kuilder-Blijleven, 078 770 4185
Datum B&W Besluit 11-04-2017
Gerelateerde zaak 1827418
Agendacommissie 18-04-2017
Adviescommissie 23-05-2017
Raad 20-06-2017
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 13-04-2017