Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1925322

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1925322

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1925322
Onderwerp Niet instemmen met het burgerinitiatief Indische buurt Noord
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Onderwerp Niet instemmen met het burgerinitiatief Indische buurt Noord
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Biirkabder, 770 4624
Datum B&W Besluit 11-04-2017
Gerelateerde zaak 1818500
Termijn agenda in afwachting advies college icm. 1874424
Adviescommissie 18-04-2017 +
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In 2017 wordt het riool in de Indische buurt Noord vervangen en tijdelijk bestraat, zodat deze kan nazakken. In 2018 zal de bestrating definitief worden aangebracht. Naar aanleiding van dit plan heeft het buurtcomité Indische buurt Noord op 31 januari 2017 een burgerinitiatief ingediend. Het buurtcomité vraagt de raad om opdracht te verstrekken om de Indische buurt Noord in te richten als woonerf met een inrichting inclusief verlichting die past bij het jaren '30 karakter. Daarnaast wordt gevraagd om passende verkeersremmende maatregelen en zoveel mogelijk een natuurlijke afwatering van het hemelwater. Voor de herbestrating is een budget van € 431.000,- beschikbaar. De extra investeringskosten voor het woonerf bedragen circa € 350.000,-. Daarnaast heeft het toepassen van een andere inrichting en materialen ook een toename van de onderhoudskosten tot gevolg. Indien de extra kosten van dit burgerinitiatief gedekt moeten worden uit het Meerjaren Onderhoud Programma, zal dat ten koste gaan van andere projecten. In de huidige beleidslijn (Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte) staat deze buurt niet als woonerf benoemd. Het draagvlak in de buurt voor de inrichting als woonerf is nog onvoldoende duidelijk. Na indiening van het burgerinitiatief zijn ook reacties van bewoners binnen gekomen die het hier niet mee eens zijn en niet iedereen was op de hoogte van het initiatief. Gelet op de extra kosten, de afwegingen die gemaakt zijn stadsbreed en vragen die het college nog heeft over het draagvlak, adviseert het college het burgerinitiatief af te wijzen.

Gepubliceerd 20-04-2017