Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1925322

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1925322

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1925322
Onderwerp Niet instemmen met het burgerinitiatief Indische buurt Noord
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Niet instemmen met het burgerinitiatief Indische buurt Noord Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Niet instemmen met het burgerinitiatief Indische buurt Noord Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Burgerinitiatief Indische buurt Noord Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Plankaart projectgebied Bijlage
Icoon voor documenttype Verordening Burgerinitiatief Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting financiele conseqenties burgerinitiatief Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1818500 B&W besluit